III. Thông tin lãnh đạo:

* Thường trực Đảng ủy:

1. Bà Hồ Thị Vị

- Chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại : 0974689777

- Email: quynhhoakt189@gmail.com

2. Bà  Lê Thị Hải

- Chức vụ : Phó bí thư

- Điện thoại: 038.209.0739

- Email: thanhhaipleloi68@gmail.com

3. Ông Đặng Minh Biên.

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

- Số điện thoại di động: 0912.638.841

- Email: minhbienduytan1966@gmail.com

4. Bà Trần thị Hà

- Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND

- Số điện thoại : 0374.413.777

- Email : hatranpleloi@gmail.com

5. Ông Rông A Ba Ruk

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND

- Điện thoại: 0702799387

- Email: baruk82@gmail.com

6. Ông Đặng Tấn Đức 

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND

- Điện thoại: 0702693341

- Email: dtduc.tp@kontum.gov.vn